Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z powyższym Turbo Serwis Grzegorz Wołk będący właścicielem marki DPF Centrum oraz strony internetowej dpfcentrum.pl, realizuje swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Turbo Serwis Grzegorz Wołk. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klimasa 4, 50-515, zidentyfikowana nadanymi numerami NIP 899-240-86-35 oraz REGON 932652847.
Cele przetwarzania
 • wykonanie umowy,
 • marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora danych,
 • rozpatrzenie reklamacji,
 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
Podstawy prawne przetwarzania
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Odbiorcy danych
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi remarketingu (wyświetlania reklam Administratora danych w serwisach internetowych osób trzecich),
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi IT, w tym hostingu danych i usługi poczty elektronicznej,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi telekomunikacyjne.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej